ලංකාවේදී 99 යෙන් බේරුණූ ලෝකයේ දුර්ලභම ශාකය-Video

ලෝකයෙන් තුරන් වී ගිය බවට සැළකුණ ද පසුගියදා ලංකාවෙන් යළි සොයාගත් කෘඩියා සිලනිකා ශාකය එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කිරීමට ගත් උත්සාහය ඊයේ දිනයේ වළක්වා තිබෙනවා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් අඩවි වනජීවී නිලධාරි දේවානි ජයතිලක මහත්මිය පැවසුවේ සාකච්ජාවල දී ඇති කරගත් එකඟතාවයන් කඩ කරමින් මෙම ගස ඉවත් කිරීමට තැත් කිරීමේ දී එය වැළැක්වූ බවයි.
මොකළ මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කොටසේ ගම්ලහ කලාපය තුල මෙම ශාකතය පිහිටා තිබෙනවා.
එම ශාකයට හානියක් නොවන පරිදි ශාකය මාර්ගය වෙනස් කිරීමට එකඟවී තිබුණ ද එය නොතකා ශාකය වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයාමට තැත් කර තිබීම විශේෂත්වයක්.

https://www.facebook.com/watch/?v=458584135151727

පුවත යවන්න