ලංකාවේ කටයුතුවලට මැදිහත් වෙන්න එපා / චීනය ජාත්‍යන්තරයට කියයි

මානව හිමිකම් මුවාවෙන් ඇතැම් රටවල් ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර කටයුතුවලට මැදිහත් වීමට තමන් විරුද්ධ බව චීනය එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය හමුවේ අවධාරණය කර තිබෙනවා.

මේ අතර විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා අද (14)ඒ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 48 වැනි නිත්‍ය සැසිවාරය අමතනු ලැබුවා.

සැසිවාරය අමතමින් විදේශ අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය ගැන සෙවීමට බාහිර පාර්ශවවලට ඉඩ දීමේ ජගත් මානව හිමිකම් කොමිසමේ 46/1 යෝජනාව රජය ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි.

පුවත යවන්න