ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 1,000 පසු කරයි / අද කොරෝනා මරණ 34 ක්

මෙරට කොරෝනා ආසාදිත සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව අද දහසක් ඉක්මවා ගියා.
ඒ අද දිනයේ නව කොරෝනා මරණ 34ක් වාර්තාවීම සමගයි.
ඒ අනුව ලංකාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 1015 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න