ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 10,000 පසුකරයි

මෙරට තුල වාර්තා වන කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව අද 10,000 ක් ඉක්මවා ගියා.
ඒ ඊයේ දිනයේ වාර්තා කළ කොරෝනා මරණ 189 ක් සමඟයි.
මේ වන විට මෙරට කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 10,140 ක් ලෙසයි.

පුවත යවන්න