ලංකාවේ චීන කොළනියක් බිහිනොවිය යුතුයි / පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමි

මෙරට භූමිය විදෙස් රටවලට බදුදීමට හෝ විකිණීමට වසර කිහිපයක් සඳහා බලයට පැමිණෙන රජයකට කිසිදු අයිතියක් නොමැති බව පූජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන් අද අවධාරණය කළා.
විවිධ උපායමාර්ග හරහා රට අත්පත් කරගැනීමට ඇතැම් පාර්ශ්ව උත්සාහ දරමින් සිටින බවයි අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් උන්වහන්සේ කියා සිටියේ.

“බෙදුම්වාදී කණ්ඩායම් රට කොටස් වශයෙන් බෙදාගන්න ගත් උත්සහය අවුරුදු 30ක අරගලයකින් අවසන් කළා. දැන් අපිට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේම තවත් ප්‍රශ්නයකට. ඒ වෙනත් උපාය මාර්ග මගින් රටේ කොටස් අත්පත් කරගන්නා උත්සාහය. අපි ඒක දකිනවා වරාය නගරය එසේත් නැත්නම් නවීන චීන කොළනිය ලෙස. බිහිවීමට නියමිත නව චීන කොළනිය ප්‍රතික්ෂේප විය යුතුයි. අවුරුදු 5කට හෝ 6කට බලයට එන ඔබලාට අයිතියක් නෑ, යුතුකමක් නෑ ශතවර්ෂ ගණනාවකට රටේ බිම් කොටස් ඒ ඒ කණ්ඩායම්වලට බදුදෙන්න හෝ විකුණන්න.”

පුවත යවන්න