ලංකාවේ ජනතාවට සහාය පළ කර නවසීලන්තයේ ලාංකිකයන් විරෝධතාවයක

ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට සහාය පළ කරමින් නවසීලන්තයේ වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් පිරිසක් ඕක්ලන්ඩ් හීදී විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
මෙරට තුල වංචාව හා දූෂණය නවතා ජනතාව මර්ධනය කිරීම් ද නවත දමන ලෙසයි මෙහිදී විරෝධතාකරුවන් බල කර තිබුනේ.

ඕස්ටේ්‍රලියාවේ හා කැනඩාවේ ලාංකිකයන් ද ලාංකීය ජනතාවට සහාය පල කර විරෝධතා සංවිධානය කර ඇති බවයි එම රටවල වාර්තා සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න