ලංකාවේ මහාරාජාවරු නෑ / මාධ්‍ය නිදහස මාධ්‍ය හිමිකරුගේ නිදහස නොවේ / ජනපති අවධාරණය කරයි-(VIDEO)

මාධ්‍ය නිදහසට තමන් කිසිදු අවස්ථාවක බලපෑම් සිදුකර නොමැති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
මාධ්‍ය නිදහස යනු මාධ්‍ය ආයතනය අයිති පුද්ගලයාගේ නිදහස නොවන බවත් මාධ්‍ය ආයතනයේ හිමිකරුවාගේ අවශ්‍යතාවය මත රට පාලනය කිරීමට යෑම මාෆියාවක් බවත් ජනාධිපතිවරයා අද සදහන් කළේ , නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වලපනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශයට අයත් යෝඹුවැල්තැන්න ගම්මානයේ දී පැවැති , ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහනට එක්වෙමින්.
මෙරට තුල රජවරුන් හෝ මහරාජාවරුන් නොමැති බවත් මාධ්‍ය නිදහස අවභාවිත කරන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධ නීති ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ජනපතිවරයා අවධාරණය කලා.

පුවත යවන්න