ලංකාව ගැන ජිනීවා ජන්ද විමසීම ලබන අඟහරුවාදා

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව ලබන අඟහරුවාදා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ සැසිවාරයේදී තීරණාත්මක වශයෙන් සලකා බැලීමට නියමිත බව වාර්තාවනවා.
එදිනට ඉදිරිපත් කරන යෝජනාව සාමාජික රටවල ජන්ද විමසීමක් සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
පසුගියදා එක්සත් රාජධානිය ප්‍රමුඛ රටවල්වල කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුවා.
මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර අන්තර් ක්‍රියාකාරී සංවාදයක් පැවැත්වූ අතර එහිදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ඡන්ද අයිතිය ඇති රටවල් දහයක් ඇතුළු රටවල් 21 ක් වාර්තාවට සහ අන්තර්ගතයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවට සහාය පළ කරමින් ප්‍රකාශයන් සිදුකළා.
කෙසේ වෙතත් යුරෝපා සංගමය ඇතුළු රටවල් 15 ක් යෝජනාව ඉදිරියට ගෙනයාමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කළා.
මෙම යෝජනාවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ කඩිනම්, සවිස්තරාත්මක හා අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් සහතික කරන ලෙසයි.

පුවත යවන්න