ලංකාව චීනයෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 500ක ණයක් ඉල්ලයි ?

හරිත සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ බීජිං හි මූලස්ථානය පවතින  ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුව (AIIB) වෙතින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 500 ක ණයක් ඉල්ලා ඇතැයි වාර්තා වනවා.

AIIB ලෝකයේ සමාජ හා ආර්ථික ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීමේ මෙහෙවර සහිත බහුපාර්ශ්වික සංවර්ධන බැංකුවක් වන අතර ශ්‍රී ලංකා එහි ගණුදෙනුකරුවකු ද වනවා.

කෙසේ වෙතත්, මේ වන විට මෙම ණය මුදල ලබාදීම පිළිබද මෙතෙක් තහවුරු කර නොමැති බවයි අදාළ වාර්තා පවසන්නේ.

මීට අමතරව, ඇඟලුම් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීම සඳහා චීනයෙන් ණය වැඩපිළිවෙළක් ද ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න