ලංකාව සම්බන්ධ ජිනීවා යෝජනාව සම්මතයි / පක්ෂව 22 යි / විපක්ෂව 11යි.- ඉන්දියාව , ජපානය මග හරී

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යගත කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී වැඩි ජන්දයෙන් සම්මත වුණා.
ඒ අනුව යෝජනාවට පක්ෂව හිමිවූ ජන්ද සංඛ්‍යාව 22 ක්.
යෝජනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉල්ලීම මත එරෙහි වූ රටවල් සංඛ්‍යාව 11ක් පමණයි.
එම රටවල් අතරට බංග්ලාදේශය , බොලිවියාව,චීනය , කියුබාව,එරිත්‍රියාව, පකිස්ථානය , පිළිපීනය, රුසියාව,සෝමාලියාව, උස්බෙකිස්ථානය හා වෙනිසියුලාව ඇතුලත්.
රටවල් 14ක් ජන්දය භාවිත කිරීමෙන් වැලකී සිටියා.ඉන්දියාව, ජපානය හා නේපාලය ද ඊට ඇතුලත් වුණා.

පුවත යවන්න