ලංකාව සම්බන්ධ ජිනීවා යෝජනාවට බ්‍රිතාන්‍යයේ සහාය

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ජිනීවා සැසිවාරයට ඉදිරිපත් වන යෝජනාවට සහාය පළකරන බව බ්‍රිතාන්‍යය පවසනවා.
ජිනීවා හී එක්සත් රාජධානියේ නිත්‍ය නියෝජිත ඩූලියන් බේ්‍රත්වෙයිට් මේ බව තහවුරු කළා.
ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සඳහා එම පියවර ගන්නා බව ද ඔහු අවධාරණය කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න