ලංකාව සම්බන්ධ ,ජීනීවා මානව හිමිකම් සැසිවාරයේ විශේෂ සැසිය ඇරඹෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සකස් කළ නව යෝජනාව ඉදිරිපත් කෙරෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිල විශේෂ සැසිය ආරම්භ වී තිබෙනවා.
මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ මධ්‍යගත කණ්ඩායම මෙම යෝජනාව කෙටුම්පත් කර ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
එය 46 /1 යෝජනාව ලෙස මෙය නම් කර තිබෙනවා.
2012 වසරෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ මානව හිමිකම් හා වගවීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළව කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් වන 6 වැනි යෝජනාව මෙයයි.

පුවත යවන්න