ලංකාව IMF පිහිට පතයි / නියෝජිතයන් ළගදීම ලංකාවට

වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් ඉල්ලමින් ශ්‍රී ලංකාව අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ එම ආයතනයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් ළඟදීම මෙරටට පැමිණිමට නියමිත බවයි.
මීට පෙර මූල්‍ය අරමුදල වෙත යාමට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වුවද එම යෝජනාවන් මහ බැංකු අධිපතිවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණා.

පුවත යවන්න