ලංකා මුහුදේ මිය ගිය කැස්බෑ මරණවලට හේතුව හෙළිවෙයි

මුහුදු ජලය මත තිබු තෙල් තට්ටු හේතුවෙන් හුස්ම ගැනීමට නොහැකි ව කැස්බෑවුන් මිය ගොස් ඇති බවට එම සිරුරු සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ  පශ්චාත් මරණ පරික්ෂණවලින් හෙළි වී ඇතැයි වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සී බී රත්නායක මහතා පවසනවා.

‍මේ වනවිට සත්ව ශරීර විශාල ප්‍රමාණයක් හමුවී ඇතැයි කි අමාත්‍යවරයා ඒ සියල්ල පිළිබඳ පශ්චාත් මරණ පරික්ෂණ සිදු කරන බවත් ඒවායෙන් හෙළිවන තොරතුරු මත වැඩිදුර පරික්ෂණ සඳහා ද අමාත්‍යංශ්‍ය සූදානම් වන බව සඳහන් කළා.

සමුද්‍ර ජීවින් අයත් වන්නේ වනජීවී අමාත්‍යංශයට බවත් ඒ අනුව මෙම සිද්ධිය පිළීබඳ පුළුල් පරික්ෂණ සඳහා පියවර ගන්නැයි අදාල අංශවලට උපදෙස් දී ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

කෙසේ වෙතත් මෙම පරික්ෂණ සඳහා මෙරට ඇති පර්යේෂණාගාර ප්‍රමාණවත්නොවන බැවින් මිය ගිය සතුන්ගේ සාම්පල කොටස් සිංගප්පූරුවේ පර්යේණාගාරයකට යැවීමට සූදානම් කර ඇතැයි ද ඔහු පවසනවා.

පුවත යවන්න