ලබන සතියේ විදුලි ගාස්තු ඉහළට

විදුලි බිල ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් කර ඇති ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් ලබන සතියේදී තීරණයක් ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සඳහන් කළේ විදුලි බිල වැඩි කිරීමට අවසර දෙන ලෙස විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලා ඇති බවයි.

මේ අතර ඉන්ධන මිල ඉහළ යාම සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමට වෙනත් විකල්පයක් නොමැති බැවින් විදුලි බිල අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළ දමන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය සදහන් කළා.

විදුලි බිල ඉහළ දැමීමෙන් ඉන්ධන පිරිවැය යම් ප්‍රමාණයකට පියවා ගැනීමට අමාත්‍යාංශයට හැකිවන බවයි පෙන්වා දී ඇත්තේ.

පුවත යවන්න