ලබන සතියේ විශේෂ එන්නත්කරණ වැඩසටහනක්

ලබන සතිය තුළ දිවයින පුරා විශේෂ එන්නත්කරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පැවසුවාය.
ඇය පැවසුවේ, සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල හරහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක බවය.
බූස්ටර් එන්නත ලබා ගැනීම හරහා සංකූලතා අවම කරගත හැකි බව ද, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය ප්‍රකාශ කළාය.

පුවත යවන්න