ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1,200 කින් වැඩි කිරීමට යෝජනා

ලිට්‍රෝ ගෑස් කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1,200 කින් වැඩි කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය බව , ලිට්‍රෝ සුරැකිමේ ජාතික එකමුතුව නිවේදනය කරනවා.
එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ , ආයතනය මුල්‍යමය වශයෙන් දැඩි අසීරු තත්ත්වයකට පත්වී ඇති බැවින් මෙම පියවර ගත යුතු බවයි.

පුවත යවන්න