ලියාපදිංචි විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින්ට ආපසු ඒමට නොමිලයේ ගුවන් ටිකට්පත්

විදෙස්ගත ලාංකීය ශ්‍රමිකයන් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අදාළ සියළු ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ගන්නා බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.
මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ එම ශ්‍රමිකයන්ට ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමට අපහසුතා තිබේනම් ඒ පිළිබඳ සොයාබලා විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ මැදිහත්වීමෙන් ටිකට්පත් මිලදී ගෙන ලබාදීමට පියවර ගන්නැයි උපදෙස් දුන් බවයි.
විදේශ සේවා කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය සහිත විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් මෙම සහනය ලබාදීමට නියමිතයි.

“මම කාර්යාංශයට නියෝග කළා. කාර්යාංශයේ ලියාංදිංචිවෙලා විදේශගත වූ ශ්‍රමිකයෙක් වේ නම් ඔහුගේ පවුලේ සාමාජිකයෙකුත් සිටී නම්, ඔවුන්ට එවැනි ගුවන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තිබේ නම් කාර්යාංශය මගින් වහාම ඒ රටේ ඒ සියලුදෙනාමට ගුවන් ටිකට්පත ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා. මේ විදේශ ශ්‍රමිකයන් වැඩි වශයෙන් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට ගුවන් යානා පහසුකම් සකස් කරලා දෙන්න පුළුවන් අපිට. ටිකට්පත් අරන් දෙන්න පුළුවන් අපිට. නමුත් මෙතන තියෙන කරුණ තමයි දවසකට 1000ක් ගෙනාවොත් නිරෝධායනය කිරීමේ ඉඩකඩ තියෙනවාද? මම ඒ නිසා කාර්යාංශයට දැන්වුවා නිරෝධායනය කිරීමේ පහසුකම් වැඩි කිරීමටත් උදව් කරන්න කියලා,

පුවත යවන්න