ලීසිං සහ ණය හිමියන්ට සහන දෙන්න රජයේ අවදානය

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ආර්ථික පීඩාවට ලක්ව සිටින ලීසිං හිමියන් සහ ණය හිමියන් සදහා සහන ලබා දීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිඛෙනවා.

දෛනික ආදායම් බිඳ වැටීම හමුවේල පිඩාවට පත් ජනතාවට ලීසිං වාරික ගෙවීමේදී සහ ණය වාරික ගෙවීමේදී මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳ පුර්ණ අවධානය යොමු කර ඇතැයි ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය පැවසුවේයග

ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකාය සඳහන් කළේල අදාළ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන්ල අග්‍රාමාත්‍යවරයාල මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සහ මහ බැංකු නිලධාරීන් සමග කඩිනමින් සාකච්ඡා කරල අවසන් තීරණයකට එළැඹෙනු ඇති බවයග

පුවත යවන්න