ලේ බැංකුවේ ලේ හිඟයක් / පරිත්‍යාගශීලීන්ට ඉල්ලීමක්

රටේ පැතිරෙමින් පවතින කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ පසුගිය සති දෙක තුළ රුධිර සංචිතවල යම් අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙන බව රුධිර පාරවිලයන සේවය, අධ්‍යක්ෂ ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව ඉදිරි සති දෙක සඳහා රුධිර සංචිත වැඩිකර ගැනීමට යම් සුවිශේෂි ක්‍රියාවලියකට එළඹීමට ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවය තීරණය කර තිබුණා.

රුධිර දායකයින්ට හා රුධිර කඳවුරු පවත්වන්නන්ට රුධිර සංචිත වැඩිකර ගැනීමට දායක වන ලෙස ද ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා ඉල්ලීමක් කරනවා.

ඒ සඳහා රුධිර පාරවිලයනය සේවය සතුව තිබෙන රුධිර මධ්‍යස්ථාන 107ක දී අවස්ථාව හිමිවන බව ද පැවසු ඒ මහතා උදෑසන 8 සිට සවස 4 දක්වා පැමිණ සෞඛ්‍ය රෙගුලාසිවලට අනුකූලව රුධිර දායකත්වය ලබා දිය හැකි බව පැවසුවා.

එමෙන්ම සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි අනුකූලව රුධිර කඳවුරක් සංවිධානය කළ හැකි නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය උපදෙස් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිලධාරීන්ගෙන් ලබාගෙන අඩු අවදානම් කලාපවල දී එය සංවිධානය කළ හැකි බව ද ලක්ෂ්මන් එදිරිසිංහ මහතා පෙන්වා දෙනවා.

රුධිර දායකයින්ට අවශ්‍ය තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා ජාතික රුධිර පාරවිලයන සේවය විසින් පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක ක්ෂණික දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න