ලොක්ඩවුන් කිරීමක් ගැන ඇමති ලොකුගේ හෙළිකරයි

අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වා ගෙන යමින් සාමාන්‍ය ජනජීවිතය පවත්වා ගෙනයෑම සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්නා බව අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා අද ප්‍රකාශ කළා.

අද රට වසා දමන්නේ දැයි මාධ්‍යවේදීන් විමසූ විට ඊට පිළිතුරු දෙමින ඔහු එසේ පැවසුවා.

මාධ්‍යවේදියා : රට වහනවද කොහොමද ?

ඇමති ගාමිණී ලොකුගේ : නෑ. එහෙම අදහසක් නෑ. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වා ගෙන යනවා. අනෙක් දේවල් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගන්නවා මොකක්ද කරන්නේ කියලා.

මාධ්‍යවේදියා : ඒ කියන්නේ රට ලොක්ඩවුන් කිරීමක් වන්නේ නැත්ද ?

ඇමති ගාමිණී ලොකුගේ : අත්‍යවශ්‍ය සේවා නැතිව රට දුවන්න බෑනේ..

මාධ්‍යවේදියා : අත්‍යවශ්‍ය සේවා හැර අනෙක් ඒවා ලොක්ඩවුන් කරනවාද?

ඇමති ගාමිණී ලොකුගේ : ඔව්..ලොක්ඩවුන්.

පුවත යවන්න