ලෝකයේ කුඩාම උරගයා තුරන්වීමට යයි

ලෝකයේ කුඩාම උරගයා වන මැඩගස්කර් බෝදිලිමා වඳවී යාමේ බරපතල තර්ජනයකට ලක්ව ඇති බව ලයිව් සයන්ස් වෙබ් අඩවිය පවසනවා.
එම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ තවත් දශක කිහිපයක් තුල එම සතුන් වදවී යාමට ඉඩ ඇති බවයි.
අඟල් භාගයක පමණ දිගකින් යුක්ත මැඩගස්කර් බොදිලිමා මිනිස් අතක මහපටැගිල්ලක ඉහළ කොයසේ දිගය සමානව වර්ධනය වනවා.
මැඩගස්කරයේ වැසි වනාන්තර වනාන්තර හමුවේ මෙම දුර්ලභ සතුන් වේගවත් විනාශයක් කරා ගමන් කරමින් පවතින අතර එය වැලැක්වීමට අසීරු බවයි සයන්ටිෆික් රිපෝර්ට්ස් ජර්නලය පවසන්නේ.
මෙම

පුවත යවන්න