ලෝකයේ ලොකුම යතුරු පැදි නිෂ්පාදනාගාරය විවෘත කිරීමට සූදානම්

වසරකට යතුරු පැදි කෝටියක් නිපදවිය හැකි කම්හලක් ඉන්දියාවේ දී විවෘත කිරීමට නියමිත බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා පවසනවා.
ඕලා ආයතනය විසිනුයි මෙම දැවැන්ත නිෂ්පාදනාගාරය ඉදිකර ඇත්තේ.
මෙහිදී සෑම තත්ත්පර දෙකකටම වරක් යතුරු පැදියක් නිපදවීමට නියමිත බව සදහන්.
තමිල්නාඩුවේ ඉදි කළ මෙම නිෂ්පාදනාගාරය මගින් දහස් සංඛ්‍යාත රැකියා අවස්ථා උදාවීමට නියමිතයි.

 

 

පුවත යවන්න