ලෝකයේ සියයට 17ක් වඳ භාවයට පත්වෙලා – WHO

ලොව සෑම 6 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුම වඳභාවයට ලක්ව ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනය කරනවා.

වඳභාවයට ලක්ව සිටින අයට පවුල් ජීවිතයක් ආරම්භ කිරීම සදහා දරුවන් බිහිකිරීමට ලාභදායී මෙන්ම ඵලදායී ප්‍රතිකාර ක්‍රම හඳුන්වා දෙන ලෙස ද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉල්ලා සිටිනවා.

ඔවුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රමවත්ව හා උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතුව පවත්වා ගැනීමට සෑම රටක්ම අවධානය යොමුකළ යුතු බවයි එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ.

ලෝක ජනගහනයෙන් සියයට 17 දශම 5ක වැඩිහිටි ජනගහනයක් මෙලෙස වදභාවයට ලක්ව සිටිනවා.

එම ප්‍රතිශතය වැඩි ආදායම් රටවල සියයට 17 දශම 8ක් වන අතර අඩු හා මධ්‍යම ආදායම් රටවල සියයට 16.5 ක් වනවා.

කෙසේ වුවද මාස 12ක හෝ ඊට වැඩි කාලයක් දරු පිළිසිදගැනීමක් සිදු නොවුණහොත් අදාළ පිරිමි හෝ කාන්තා පාර්ශ්වය වදභාවයට ලක්ව ඇති බව සැලකෙනවා.

පුවත යවන්න