ලෝකය පුරා කොරෝනා ආසාදිතයන් පහළ යයි

සමස්තයක් ලෙස ලොවපුරා කොරෝනා රෝගීන් වාර්තාවීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනය කරනවා.

ගතවූ පැය 24 ට ලොව පුරා රටවල් 220 කින් හමුවී ඇත්තේ කොරෝනා ආසාදිතයින් තුන්ලක්ෂ හැටපන්දහස් හත්සිය හතලිස් හයක් පමණයි. ඒ සමඟම සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 181,554,588 දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ දිනට සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 7,389 ක්. මේ වනවිට සිදුව ඇති සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 3,932,929ක්.

පුවත යවන්න