ලෝක වාර්තාවක් බවට පත්වන ප්ලාස්ටික් තල්මසෙක් ලංකාවෙන්

කැළිකසල වලින් තොර පරිසරයක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් නැගෙනහිර පළාතේ පරිසරය සහ වෙරළ සංරක්ෂණය කිරීමට අදාළ විශේෂ ව්‍යාපෘති කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වන විට එකඟතාවය පළව තිබෙනවා.
එහි එක් අදියරක් ලෙස ත්‍රිකුණාමල මුහුදු වෙරළේ එකතුවන ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් අබලි ද්‍රව්‍ය වලින් අඩි 100ක් දිග තල්මසෙකු නිර්මාණය කිරීමට නියමිතයි.
එය නිර්මාණය කරන්නේ ප්‍රවීණ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වන ලලිත් සේනානායක මහතා විසිනි. එය ලෝක වාර්තාවක් වන නිර්මාණයක් විමටද නියමිතයි.. මීට පෙර ඔහු විසින් මුහුදු වෙරළෙන් එකතු කර ගත් ප්ලාස්ටික් සහ අනෙකුත් අබලි ද්‍රව්‍ය වලින් විශාල ඇතෙකු නිර්මාණය කර ඇති අතර වත්තල උස්වැටකෙයියාව වෙරළේ එම අලියා සවි කර තිබෙනවා.
ත්‍රිකුණාමලය නගර සභාව සහ තවත් ආයතන කිහිපයක සහයෝගයෙන් මෙම තල්මසා නිර්මාණය කිරීමට නියමිතයි.මේ අතර ප්ලාස්ටික් උපයෝගි කර ගනිමින් තාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ඇතුළු තවත් පරිසර සංරක්ෂණ ව්‍යාපාතින් පිළිබදව එකඟතාවය පළව තිබෙනවා.
උස්වැටකෙයියාව වෙරළේ සවිකර ඇති ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය මගින් නිර්මානය කළ හස්තියා.
එහි නිර්මාණකරු ලලිත් සේනානායක මහතා
ලෝකයේ විවිධ ස්ථානවල ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය මගින් තැනූ තල්මසුන් පවතින අතර ඒවා කුඩා ස්වරූපයේ ඒවා වෙයි.
Why is a giant whale made from plastic bags and bottles coming to  Newcastle? - Chronicle Live
පුවත යවන්න