ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවට අහිමි වෙයි

2020 ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ ශ්‍රී ලංකාවට අහිමිවී තිබෙනවා.
ඒ කැරොලයින් ජූරි විසින් සිය කිරුළ ඉවත් කර ගන්නා බව ලෝක විවාහක රූ රැජින සංවිධායක ඇමරිකාවේ මිසිස් වර්ල්ඩ් සමාගමට දැනුම්දීම සමගයි.
ඒ අනුව 2020 තරගාවලියේදී දෙවන ස්ථානය දිනූ අයර්ලන්තයේ , Kate Schneider 2020 විවාහක ලෝක රූ රැජින ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න