වඩිවේල් සුරේෂ් යළිත් පනී / විශ්වාසභංගයටත් අත්සන් කරලා

නව ආණ්ඩුවට හා නව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට එරෙහිව ඉදිරිපත්වූ විශ්වාසභංග යෝජනාවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිට ආණ්ඩුවට එක්වූ රාජ්‍ය අමාත්‍ය වඩිවේල් සුරේෂ් මහතාද අත්සන් තබා තිබෙනවා.
ඒ අනුව මනූෂ නානායක්කාර මහතා හා ඒ එච් එම් ෆවුසි / මනූෂ නානායක්කාර / පියසේන ගමගේ යන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ද මෙම විශ්වාසභංගයට අත්සන් තබා තිබුණා.
නව ආණ්ඩුවට එක්වූ වසන්ත සේනානායක මහතාද ඊට අත්සන් තැබීමට සූදානමකින් පසුවූ බවයි පාර්ලිමේන්තු වාර්තා සදහන් කරන්නේ.