වරායේ බටහිර පර්යන්තයේ ඉන්දීය ,ජපාන ආයෝජනයටත් විරෝධයක්

කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තය ද ඉන්දීය හා ජපාන ආයෝජනයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට විරෝධයක් පලව තිඛෙනවා.
සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතිය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්තයේ ඉදිකිරීම් සඳහා ඉන්දියාව සහ ජපානය සම්බන්ධ කර ගැනීමට සිය විරෝධය පළ කරන බවයි.
එම පර්යන්තය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය යටතේ සංවර්ධනය කරගෙන පවත්වාගෙන යන ලෙසට ද ඔවුන් එම නිවේදනය මගින් ඉල්ලීමක් කළා.
කෙසේ වෙතත් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙනයාමටයි ශ්‍රී ලංකාව , ජපානය හා ඉන්දියාව එකඟතාවය පළ කර ඇත්තේ.
මත‍ට පෙර වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දීය ආයෝජනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා වුවද දැඩි විරෝධතා හමුවේ එය අතහැර දැමුණා.

 

පුවත යවන්න