වරායේ සිරවූ භාණ්ඩ මුදාගන්න විශේෂ වැඩපිලිවෙලක්

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ මෙතෙක් වරායෙන් නිදහස් කර ගැනීමට නොහැකි වූ භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීම සදහා වෙළද  අමාත්‍යාශය කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව දැනුම්දී තිබෙනවා.

වරායේ සිරවී ඇති අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය,  අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ,  සිමෙන්ති,   රෙදිපිලි,  සත්ව ආහාර,  කර්මාන්ත සදහා යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍ය විශේෂිත පොහොර වර්ග යන භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීම සදහා තොරතුරු ලබා ගැනීමේ වැඩපිලිවෙලක් මේ අනුව ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මේ අනුව ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කළ මෙවැනි භාණ්ඩ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු 0772070098 / 0718390564 හෝ 0718246920 යන දුරකතන අංකවලට ලබා දෙන ලෙස අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ඉල්ලා සිටිනවා. ලබා දෙන තොරතුරු අනුව වෙළද අමාත්‍යාංශයේදී ලියා පදිංචි කිරීමක් සිදු කරන බවයි වෙළද අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙන්නේ.

පුවත යවන්න