වරාය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කිරීම හදිසි තීරණයක් නොවේ / වරාය සභාපති

වරාය අධිකාරිය හා ඊට සම්බන්ධ කටයුතු අත්‍යාවශ්‍ය සේවා බවට පත් කිරීම මේ වන විට පවතින වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග මත ගත් තීරණයක් නොවන බව වරාය අධිකාරියේ සභාපති ජෙනරල් දයා රත්නායක මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ එය මාස කිහිපයකට පෙර ගනු ලැබූ තීරණයක් බවයි.
කෙසේ වෙතත් එම ගැසට් පත්‍රය ආසන්න අවස්ථාවකදී නිකුත් වීම කොරෝනා තත්ත්වයන් මත සිදුවූ ප්‍රමාදයක් පමණක් බවයි වරාය සභාපතිවරයා පවසන්නේ.
මේ අතර වරාය සේවකයන් තවදුරටත් අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වෙමින් සිටිනවා.
ඉතා ඉක්මනින් සාකච්ජා මාර්ගයෙන් මෙම ගැටළුව විසදා ගත හැකි බවයි දයා රත්නායක මහතා කියා සිටියේ.

පුවත යවන්න