වරාය නගරය චීන කොලනියක් කරන්න දෙන්නේ නෑ / පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි(VIDEO)

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කරමින් විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කොළඹ ,අභයාරාම විහාරස්ථානයේදී අද පැවැත්වුණා.
එහිදී පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි පැවසුවේ , වරාය නගරය චීන කොලනියක් බවට තමයි පත් කිරීමට සැරසෙන අතර ,එලෙස රට තුළ චීන කොළනියක් ඇති කිරීමට ඉඩ නොදෙන බවයි.ත් යග
පාලකයින් පත් කළේ රට හැදීමට බවත්, රට විකිණීමට හෝ බදු දීමට නොවන බවත් පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

පුවත යවන්න