වරාය භාර ඇමති ඉල්ලා අස්විය යුතුයි / පූජ්‍ය වනවාසී රාහුල හිමි

X-PRESS PEARLනෞකාවේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව අමාත්‍යවරයාගේ සිට වගකිවයුතු සියලු දෙනාට දඬුවම් දිය යුතු බවත් ඔවුන් තනතුරුවලින් පහ කර දැමිය යුතු බවත් ජාතික නාමල් උයන නිර්මාතෘ පූජ්‍ය වනවාසී රාහුල හිමියෝ පවසති.

කාන්දුවක් සහිත නැවට මෙරට මුහුදු සීමාවට ඇතුළුවීමට අවසර දුන්නේ කවුරුන්දැයි විමසා සිටින රාහුල හිමියන් අභියෝග කරන්නේ, වරාය භාර අමාත්‍යවරයා ඉල්ලා අස්විය යුතු බවටයි.

”කවුද මේ කාන්දුවත් එක්ක මේ නැව ගන්න අවසරය ලබා දුන්නේ.අභියෝග කරනවා වරාය භාර අමාත්‍යවරයාට පැහැදිලිවම මේ වෙලාවේ ඔබතුමා ඉල්ලා අස් විය යුතුයි.දැන් ඒක නිවන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ වරායෙන්. ඒ වගේම වරාය තුළ මම හිතන්නේ තාක්ෂණයක් නෑ”

නැව ගිනිගැනීමෙන් ලැබෙන වන්දිය පිළිඳව පසුගිය දා තවත් අමාත්‍යවරයෙකු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ද මෙහිදී රාහුල හිමියන් අදහස් පළ කළහ.

”මේකෙන් එක, අමාත්‍යවරයෙක් කියනවා මම අහන් හිටියා මේකට වන්දියක් ලැබෙනවාලු.මේ ඉස්සෙල්ලා ගෙනාව එකටත් වන්දි ගෙනාවා කවුදෝ කිව්වා බිලියන 250 ක්ද කොහොද හම්බ වුණා ඒකේ අනික් ඉතුරු කොටස වෙච්ච දෙයක් නෑ.මේකත් ඒ විදියටම තමයි මම හිතන්නේ කෙරීගෙන යන්නේ මේවාට යටිමඩි ගැසීම තමයි මේකෙන් තියෙන්නේ තමන් පෝෂණය වීම”

පුවත යවන්න