වසංගතය ඇරඹුණේ චීනයේ වූහාන් වෙළදපළෙන් /WHO පර්යේෂකයන් තහවුරු කරයි

කොරෝනා (කොවිඩ්19) වසංගතයේ ආරම්භය චීනය තුල සිදුවූ බවට ප්‍රමාණවත් සාධක තහවුරුව ඇති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා.
චීනයේ විමර්ශන සඳහා සහභාගීවූ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධාන පර්යේෂණ කණ්ඩායමේ වෛරසවේදී පීටර් ඩසැක් කියා සිටියේ වූහාන් හී මුහුදු ආහාර වෙළද සංකීරණය ආශ්‍රිතව වවුලන් තුලින් මෙම වෛරසයේ ආසන්නතම හා සමානතම සාධක තහවුරුව ඇති බවයි.
ඒ අනුව ලෝකයේ අන් ස්ථානයකට වඩා කොරෝනා වසංගතයේ ආරම්භයට වූහාන් නගරයේ ප්‍රමාණවත් සාධක තහවුරු වන බවද ඔවුන් පෙන්වා දෙනවා.
මෙම වෛරසය වූහාන් හී විද්‍යාගාර 3කින් කාන්දු වූ බවට පැවැති මතවාදය මෙම පර්යේෂණ කන්ඩායම විසින් ඉවත දැමූ අතර ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙය වූහාන් හී වවුලන් මගින් මිනිසා වෙත ළගාවූ බවට සාධක ඇති බවයි.
මුහුදු ආහාර සංකීරණය ආශ්‍රිතව අවදානම් මට්ටමේ සතුන් හුවමාරුවීම එහි පැහැදිලි මට්ටමේ ප්‍රමාණවත් සාධකය බවද මෙම අනාවරණයේ සදහන්.
මෙම පර්යේෂණ සඳහා ඇතැම් වැදගත් ස්ථාන වෙත පිවිසීමට පර්යේෂණ කණ්ඩායමට බාධා මතුව තිබුණා.
වෛරසය ආසාදිත මුල් ආසාදිතයන් 170 දෙනා සම්බන්ධ කර ගැනීමට ද ඔවුන්ට බාධා කර තිබූ බවටයි චෝදනා එල්ල වුණේ.

පුවත යවන්න