වසර තුල ජනගහනයෙන් සියයට 65කට කොරෝනා එන්නත දීමට සැලසුම්

2021 වසර නිමා වන විට රටේ ජනගහනයෙන් සියයට 65ක් එන්නත් කිරීම ඉලක්කය බව ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහතා පවසනවා.
ඔහු කියා සිටියේ එන්නත්කරණය හරහා වසංගතය වැළැක්වීමට හැකි වනු ඇතැයි දැඩි විශ්වාසයක් පවතින බවයි.
සෞඛ්‍ය බලධාරීන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුවක් අනුව එන්නත් කිරීම සිදුවන අතර කිසිවකුට ඉන් බාහිරව එන්නත් ලබාගත නොහැකි බවද ඔහු අවධාරණය කළා.
මෙම එන්නත් මූලික අදියරේ දී ලංකාවට පරිත්‍යාග කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවට ස්තුතිවන්ත වන බවයි ලලිත් වීරතුංග මහතා පැවසුවේ.
මේ වන විටත් චීනය එන්නත් ලක්ෂ 3ක් පරිත්‍යාග කිරීමට එකඟ වී ඇති අතර තවත් එන්නත් මිලියන 2ත් 3 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මිලදී ගැනීමට රජය සැලසුම් කරමින් පවතිනවා.

පුවත යවන්න