ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු පිළිබද පොලිසියෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සම්බන්ධයෙන් උත්සව සමයේ වැඩි අවදානයෙන් සිටින්නැයි පොලිසිය මහජනතාවට දැනුම්දෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිසිය සදහන් කළේ වැඩි වටිනාකමකින් යුත් මුදල් නෝට්ටු හුවමාරු කිරීම සඳහා අදාළ පුද්ගලයින් විසින් එම උත්සව සමය උපයෝගි කර ගනිමින් කූඨ උපක්‍රම භාවිතා කරනු ලබන බවටද තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බවයි.

මුදල් නෝට්ටුවේ වලංගුතාවය හඳුනා ගැනීම සඳහා සලකුණ කර ඇති දිය සලකුණල මුද්‍රිත කඩදාසියේ ස්වභාවයල ආරක්ෂිත නූල හා නොට්ටුවේ වරණය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කර තම මුදල් ගණුදෙනු සිදුකරන ලෙසට පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයිග

පුවත යවන්න