වැඩිම ආසාදිතයන් අදයි / දිනය තුල 3,623 ක්

අද දිනයේ නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 3,623 ක් හදුනාගෙන තිබෙනවා.
එය මෙරටින් දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවයි.
මේ අතරින් ආසාදිතයන් 32ක් විදෙස්ගතව සිට මෙරටට පැමිණි අය වනවා.

පුවත යවන්න