වැඩිම ආසාදිතයන් වාර්තා කරමින් අද දිනයේ ආසාදිතයන් 1,662 ක්

අද දිනයේ මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව දිනයේ සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 1,662 ක් බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න