වැඩිම කොරෝනා මරණ ඊයේ / දිනක් තුල මරණ 156 ක්

මෙරටින් දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාව ඊයේ දිනයේ වාර්තා වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව ගතවූ දිනයේ කොරෝනා මරණ 156ක් වාර්තා වී ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න