වැඩිහිටි නිවාස දෙකකින් කොරෝනා ආසාදිතයන් 18 ක්

කොරෝනා අවදානම උග්‍ර මට්ටමේ වයස් කාණ්ඩවල පිරිස් වාසය කරන වැඩිහිටි නිවාස දෙකකින් කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයන් හඳුනා ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අංශ අනාවරණ කරනවා.
මෙලෙස ආසාදිතව ඇති පිරිස අතරට පිටබැද්දර, දෑරංගල ප්‍රදේශයේ පිහිටි වැඩිහිටි නිවාසයේ වැඩිහිටියන් 12 දෙනෙකු සහ එක් සේවකයෙකු ඇතුලත්.
කළුවැල්ල ප්‍රදේශයේ වැඩිහිටි නිවාසයක වැඩිහිටියන් 05 දෙනෙකුට ද කොවිඩ් ආසාදනය වී තිබෙනවා.

පුවත යවන්න