වැඩ වර්ජනය ගැන බස් හිමියන් ගත් අවසන් තීරණය

අද (08) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබු පුද්ගලික බස් වැඩ වර්ජනය සතියකින් කල් දැමීමට බස් සංගම් තීරණය කර තිඛේ.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග අද පෙරවරුවේ පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව බස් සංගම් මෙම තීරණය ඇත.

තම ඉල්ලීම් සදහා සතියක් තුළ විසදුම් ලබා දීමට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා බස් හිමියන් සමග පැවති සාකච්ඡාවේදී එකග වී තිඛේ.

ඉල්ලීම් සදහා නියමිත කාලයට සාධනීය පිළිතුරු නොලැබුණහොත් සැලසුම් කර තිබු වැඩ වර්ජනය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි බස් හිමියන් පැවසුවේ.

පුවත යවන්න