විකෘති කොරෝනා ප්‍රභේද ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීමට පියවර 3ක් -GMOA

විකෘතියට ලක්වු කොරෝනා වෛරස ප්‍රභේද  මෙරට ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම සදහා කඩිනම් පියවර ගත යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංමගය පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කරමින් එම සංගමය කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පාලනයට පියවර 03ක් හදුන්වා දී තිඛේ.

No photo description available.

No photo description available.

පුවත යවන්න