විජය හිටියානම් මුහුදේ පනිනවා / විජය සමරුවේදී චන්ද්‍රිකා කියයි – Audio

ලංකාවේ වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල පළ කරන බව හිටපු ජනපතිනී ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරණායක කුමාරතුංග මහත්මිය පවසනවා.
අභාවප්‍රාප්ත විජය කුමාරතුංග මහතාගේ 33වන ගුණානුස්මරණ උත්සවය , අද කටුනායක සීදුව විජය කුමාරතුංග සමාධිය අසළදි පැවැති අවස්ථාවේ ඇය මෙම අදහස් පළ කළා.

පුවත යවන්න