විදුලිය කප්පාදු කිරීමේ සූදානමක් නෑ / විදුලි බල අමාත්‍යාංශය කියයි

මේ වන විට වියලි කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවතියද එය විදුලිය සැපයීමට බාධාවක් නොවන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පවසනවා.
එහි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂන ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ විදුලි කප්පාදුවක් සිදුකරන බවට පලවන වාර්තා අසත්‍ය බවයි.
අමාත්‍යාංශය හෝ විදුලි බල මණ්ඩලය මෙතෙක් ඒ පිළිබද තීරණයක් ගෙන නොමැති බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.
මේ වන විට ජලාශවල ජල මට්ටම සියයට 73 ක මට්ටමේ පවතින අතර එය වියළි කාලයේදී විදුලිය නිපදවීමට ප්‍රමාණවත් වනු ඇතැයි සුලක්ෂන ජයවර්ධන මහතා පැවසුවා.

පුවත යවන්න