විදුලි ගාස්තුව සියයට 20කින් අඩුකළ යුතුයි – මහජන උපයෝගීතා කොමිසම

විදුලි ගාස්තුව සියයට 20කින් පහළ දැමිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසනවා

එම කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළා.

අදාළ නිවේදනය පහතින්.

පුවත යවන්න