විදෙස් රටවල සිට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට අලුත් නිරෝධානය නිර්දේශයක්

විදෙස් රටවල සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන පුද්ගලයින් සඳහා හදුන්වා දී තිබූ නිරෝධායන ක්‍රමවේදය නැවතත් සංශෝධනය කර තිබේ.

එමගින් සම්පූර්ණයෙන් එන්නත්කරණ ට ලක්වූ මගීන් සඳහා විශේෂ සහනයක් ලබාදී ඇත.

මෙරටට පැමිණෙන අවස්ථාවේ සිදු කරන PCR පරීක්‍ෂණයෙන් කොවිඩ් ආසාදනය වී නොමැති බව තහවුරු වුවහොත් දින 14ක් නිරෝධායනය නොවී නිවෙස් වෙත යෑමේ අවස්ථාව හිමි වනු ඇති.

කෙසේ වෙතත් ඔවුන් දින 7කින් පසු නැවත PCR පරීක්‍ෂාවක් යොමු විය යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

පුවත යවන්න