විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ගේ ඩොලරයකට අමතර රුපියල් 38ක්

විදේශ ගතව සිටින ශ්‍රමිකයින් මෙරටට එවනු ලබන අමෙරිකානු ඩොලරයක් සඳහා ගෙවනු ලබන රුපියල් 10.00 දිරි දීමනාව ඉහළ දැමීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව විදේශ රටවල සිටින ශ්‍රමිකයින් එවනු ලබන අමෙරිකානු ඩොලරයක් සඳහා රුපියල් 38ක් ගෙවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදී තිබුණා.

මිට අමතරව අපනයනකරුවන් දිරි ගැන්විම සඳහා ලැබෙන අමෙරිකානු ඩොලරයක් සඳහා රුපියල් 30ක් ගෙවීමට වෙළෙඳ අමාත්‍යවරයා විසින් ගෙනා යෝජනාවට ද ඊයේ දිනයේදී කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

එහිදී පෙර කාර්තුවට වඩා උපයනු ලබන අපනයන ආදායමට වඩා උපයනු ලබන සෑම ඩොලරයක් වෙනුවෙන් මෙම දිරි දීමනාව ගෙවීමටයි නියමිතව ඇත්තේ.

පුවත යවන්න