විදෙස් සංචාරකයින් සිටින හෝටල්වල සුරාසැල් විවෘත කිරීමට අවසර

සංචාරක බුබුල ක්‍රමවේදය යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින් ලැගුම් ගන්නා හෝටල්වල පමණක් සුරාබදු බලපත්‍ර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවසර ලබා දී තිඛෙනවා.

සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල් කපිල කුමාරසිංහ මහතා පැවසුවේ ආරක්ෂිත හා සුරක්ෂිත පළමු පෙළ හෝටල්වල කොන්දේසිවලට යටත්ව එම අවසරය ලබා දී ඇති බවයි.

සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙරටට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින් සඳහා පමණක් එම පහසුකම ලබාදී තිබේ

පුවත යවන්න