විදේශිකයන්ට කුවේට් රාජ්‍යයට ඇතුලුවීමේ තහනම තවත් දිගු කරයි

කුවේට් රාජ්‍යයට පුරවැසියන් නොවන පුද්ගලයන් ඇතුලුවීම සීමා කරමින් පැනවූ නියෝගය තවදුරටත් දීර්ඝකර තිබෙනවා.
අරාබි පුවත් සේවා වාර්තා කළේ කොරෝනා අවදානම ඉහළයාමේ හැකියාව සැලකිල්ලට ගෙන මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.
විදෙස්ගතව කුවේට් වෙත පැමිණෙන එරට පුරවැසියන්ට රටට ඇතූළුවිය හැකි වුවද ඔවුන් සතියක නිරෝධායන කාලයකට යටත් විය යුතුයි.

පුවත යවන්න