විදේශ විනිමය ගිණුම්වල ශේෂ රුපියල්වලට හරවන කතා බොරු / මහ බැංකුව

තම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විදේශ විනිමය ගිණුම්වල ශේෂය බලහත්කාරයෙන් රුපියල්වලට පරිවර්තනය කරන ලෙස මහ බැංකුව, බැංකුවලට නියෝග කර ඇති බවට පතුරුවා හරින කටකතා සම්පූර්ණයෙන්ම අසත්‍ය බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා පවසනවා.

මහ බැංකු අධිපතිවරයා මේ බව පවසා ඇත්තේ, ට්විටර් පණිවුඩයක් යොමු කරමිනි.

පුවත යවන්න